Witamy serdecznie! Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.


Nasze biuro działa od roku 1992.

Biuro świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, rachunkowości, ZUS, zarządzania finansami firmy, jak również usługi w zakresie szkolenia i wdrażania systemu zarządzania jakością ISO-9001.


Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin, radcami prawnymi, notariuszem, tłumaczami języka angielskiego, języka niemieckiego, biegłymi rewidentami.

Współdziałamy z innymi kancelariami Doradców Podatkowych z terenu Wrocławia, Legnicy, Bolesławca, Wałbrzycha.

Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony naszych klientów, co jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy. Naszym atutem jest rzetelnoś oraz terminowoś wykonywania zada, a także umiejętnoś rozwiązywania problemów podatkowych. Budujemy przyjazną atmosferę w relacji z klientami, co daje obu stronom poczucie bezpiecze雟twa i stabilizacji.

Biuro prowadzone jest przez:

Halina Piotrowska - Doradca Podatkowy wpisany na listę doradców pod nr 06710 oraz posiada Certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Min.Fin. Nr 4389.

Biuro Podatkowe to czteroosobowy zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wyższe wykształcenie ekonomiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Biuro spełnia wymogi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie
z art. 44 ust.1 ustawy o doradztwie podatkowym.

W ramach usług oferujemy między innymi:

• DORADZTWO PODATKOWE
• KSIĘGI HANDLOWE
• KADRY I PŁACE
• USŁUGI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
• INNE USŁUGI ZGODNIE Z POTRZEBAMI NASZYCH KLIENTÓW